Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.opspilica.pl

Adres artykułu: www.bip.opspilica.pl/artykuly/102

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ ZA 2022 r.