Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.opspilica.pl

Adres artykułu: www.bip.opspilica.pl/artykuly/85

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2021r.