Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.opspilica.pl

Adres artykułu: www.bip.opspilica.pl/artykuly/95

Zapytanie ofertowe w sprawie schronienia dla bezdomnych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilicy zaprasza do składania ofert na świadczenie usług w zakresie zapewnienia schronienia dla bezdomnych. Szczegóły znajdują się w załączniku.

Osoba odpowiedzialna za treść: Monika Czech