Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.opspilica.pl

Adres artykułu: www.bip.opspilica.pl/artykuly/98

Bilans za 2022r.